Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Powitanie


Zespół Szkół w Kocku
Warszawska 41
21-150 Kock
tel/fax (81) 859-10-33

Dyrektor szkoły - Ewa Guz

Organ prowadzący szkołę:
Powiat Lubartowski

Sekretariat czynny w godzinach 730 - 1530
e-mail: zskock@o2.pl

Pedagog Szkolny

Informacja pedagoga szkolnego

Szkoła to skupisko wielu młodych nieodpornych na życiowe trudności ludzi. To właśnie tutaj uczą się wszystkiego, zawierają pierwsze przyjaźnie, rodzą się ich pasje i miłości na całe życie. Tutaj dorastają, rozwiązują swoje problemy. A tych we współczesnym świecie młodzieży nie brakuje. Nie trzeba od razu wymieniać całej szerokiej list uzależnień, najczęściej nie radzą sobie ze "zwykłymi i codziennymi" sprawami. Takimi jak brak przyjaciół, zrozumienia, wsparcia w klasie i rodzinie, brak motywacji do nauki, nieszczęśliwa miłość.


To, co jest ważne dla młodego człowieka jest również ważne dla mnie. Staram się, by mój gabinet był miejscem, gdzie przychodzą osoby, które mają problemy i zawsze staram się im pomóc.

 


W związku z tym zapraszam :

· uczniów, jeżeli mają trudności, nie mogą poradzić sobie z nauką, klasą, sami z sobą, mają kłopoty osobiste i szkolne;

· nauczycieli, jeśli potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów, chcą pomagać swoim wychowankom w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, przeciwdziałać patologiom szkolnym;

· rodziców, jeśli chcą wspierać aktywnie życie i rozwój swoich dzieci w szkole, znaleźć rozwiązanie skomplikowanych sytuacji wychowawczych.


Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?

  • Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze twoje, nawet jeżeli czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych, to decyzja będzie i tak należała tylko do Ciebie.
  • Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga.
  • Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y i na pewno ominą cię: pouczanie, moralizowanie, krytykowanie.
  • Otrzymasz za to informację na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomocy.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

mgr Katarzyna Wierzchoń-Krysińska


Służy pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom :


Poniedziałek 8.00 – 13.00

Wtorek 8.00 – 14.00
Środa 8.00 - 13.00
Czwartek 8.00 – 13.00
Piątek 8.00 - 12.00


Młodzież mile widziana we wszystkich godzinach urzędowania.


Informacja dla Rodziców :

Istnieje możliwość umówienia się w godzinach popołudniowych na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu .

Tel. (0-81) 8591033


Można również do mnie napisać e-mail : pedagog8@o2.pl


Pamiętaj, często obok ciebie ktoś potrzebuje pomocy, a Ty nie wiesz jak pomóc?Powinieneś zwrócić się do pedagoga lub innej osoby, do której masz zaufanie.


Gdzie jeszcze możesz znaleźć pomoc?

Ważne telefony i adresy.


· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 21-100 Lubartów ul. 3 Maja 16 tel. 0-81 855 87 88

· Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR LUBLIN
20-080 Lublin ul. Hutnicza 10B tel. O81 745 10 10

· Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku 21-150 Kock ul. J. Krasickiego 13 tel. 0-81 859 12 56

· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 21-100 Lubartów ul Słowackiego 11 tel. 0-81 854 33 29

· Młodzieżowy Telefon Zaufania (22) 192 88

· Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

· Telefon Zaufania Komitetu Ochrony Praw Dziecka (22) 626 94 19

· Niebieska Linia – Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

0 801 12 00 02

· Stop Przemocy Telefon Zaufania Komendy Stołecznej Policji 0 800 120 148

· Policyjny Telefon Zaufania Ogólnoproblemowy0 800 120 226

· Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka (22) 654 35 37

· Zielona Linia - Telefon Zaufania HIV i AIDS (22) 621 33 67

· Telefon Zaufania AIDS (22) 692 82 26

· Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Narkotykowym 0 801 199 990

· Monar Stowarzyszenie – Telefon Zaufania Uzależnień (22) 823 65 31

· Narkomania – Pomoc Rodzinie – Telefon Zaufania dla rodzin, w których występują problemy uzależnienia dzieci od narkotyków (22) 844 15 58

· Pomarańczowa Linia – Telefon dla Rodziców Pijących Nastolatków 0 801 14 00 68

· Anonimowy Przyjaciel – Internetowy Telefon Zaufania http://pomoctel.free.ngo.pl e-mail: pomoctel@free.ngo.pl ; pomoctel@op.pl ; telefon_zaufania@wp.pl


Czym się zajmuje pedagog szkolny?

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

o udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

o udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

o udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

o przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

o rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

o udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

o udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

o prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów jak również i rodziców,

o organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,

o wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

o wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej,

o prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

Wygenerowano w sekund: 0.00
2,330,346 Unikalnych wizyt